החלפת משמרות באבטחת קו התפר

פלוגת השריון ששהתה ביישוב שלנו בחודשיים האחרונים ועסקה באבטחת מרחב התפר והעבודות להקמת גדר ההפרדה, התחלפה עם פלוגת כפיר שתשהה ביישוב בחודש וחצי הקרובים.
מ"פ השריון, סרן שמעון אבוחצירא, הודה בשם חייליו ליישוב על הכנסת האורחים המלבבת, על הדאגה הרציפה של ועד היישוב, מנהל היישוב וועדות תרבות תורנית וקהילה לכל צורכיהם, על ארוחות השבת בבתי הכנסת בית כנסת אוהל אברהם – בת חפר ו בית כנסת בת חפר הגדול.
נלה מקסימוב, יו"ר ועדת תרבות תורנית, תמשיך לשמש כאשת הקשר לתיאום בין התושבים לחיילים 054-6878214 (נלה – לא בשבת).
שבת שלום

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר