חדשות היישוב:
לעידכוני הדוברות יש להתקין ולהתחבר לאפליקציית ההודעות החדשה "מקומי" במידה ואינכם מצליחים להתחבר למערכת, יש לפנות בשעות העבודה למזכירות היישוב בטלפון או בוואטסאפ למספר 053-6231390    תושבים יקרים שימו לב. בשטח השצ"פ המרכזי מתבצעות עבודות (מרחוב גולן עד שדרות השרון) האזור מוגדר כאזור בניה סגור. למען בטיחותכם ובטיחות ילדכם - חל איסור להיכנס לשטח זה עד גמר הפרויקט (זמן משוער כחודשיים). תודה הנהלת הישוב    עידכון מוניציפלי לעבודות תשתית מים 23.05.24 ביום שני הקרוב ב- 27/5/24 צפויה הפסקת מים לצורך טיפול בתשתית המים הראשית. העבודות יתבצעו במפגש רחבות אורן שפלה ונגב בית קשת. תחילת העבודות 9:00 צפי סיום 12:00. העבודות מתבצעות בהדרגה והפסקות המים יבוצעו לסירוגין ברחבות הבאים: אשל, אלה ,אורן ,בית קשת. נא להערך בהתאם.
חדשות היישוב:
לעידכוני הדוברות יש להתקין ולהתחבר לאפליקציית ההודעות החדשה "מקומי" במידה ואינכם מצליחים להתחבר למערכת, יש לפנות בשעות העבודה למזכירות היישוב בטלפון או בוואטסאפ למספר 053-6231390    תושבים יקרים שימו לב. בשטח השצ"פ המרכזי מתבצעות עבודות (מרחוב גולן עד שדרות השרון) האזור מוגדר כאזור בניה סגור. למען בטיחותכם ובטיחות ילדכם - חל איסור להיכנס לשטח זה עד גמר הפרויקט (זמן משוער כחודשיים). תודה הנהלת הישוב    עידכון מוניציפלי לעבודות תשתית מים 23.05.24 ביום שני הקרוב ב- 27/5/24 צפויה הפסקת מים לצורך טיפול בתשתית המים הראשית. העבודות יתבצעו במפגש רחבות אורן שפלה ונגב בית קשת. תחילת העבודות 9:00 צפי סיום 12:00. העבודות מתבצעות בהדרגה והפסקות המים יבוצעו לסירוגין ברחבות הבאים: אשל, אלה ,אורן ,בית קשת. נא להערך בהתאם.

מדיניות ביטולים

רכישה וביטול כרטיסים

מדיניות רכישה וביטול כרטיסים

 1. על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא טרם התשלום טופס פרטים אישיים.
 2. ניתן לבצע רכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 3. לא ניתן לשלם על כרטיס שנרכש באתר בתשלומים.
  במקרים חריגים כאשר זה יתאפשר, הדבר יצוין בתהליך הרכישה.
 4. כל מידע המפורסם באתר בקשר למכירת מוצר ו/או שירות כלשהו, אין בו כדי ליתן את מלוא הפרטים אודות המוצר ו/או השירות, ואין להסתמך על כל פרסום באתר.
 5. לאחר ביצוע רכישה, יבדוק היישוב את פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ע”י המזמין, ורק לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי, יהיה רשאי היישוב להודיע למזמין כי הרכישה אושרה, או נדחתה.
 6. משלוח ההודעה על אישור הרכישה, אינו מהווה ראיה לביצוע הרכישה ואינו מחייב את היישוב.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, המזמין יהא מחויב כלפי היישוב, בעוד היישוב יהיה מחויב לספק את המוצר ו/או השירות למזמין, רק לאחר אישור חברת האשראי את ביצוע העסקה.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת האשראי. באם לא הסדיר המזמין את אישור העסקה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, היישוב יהא רשאי לבטל את העסקה ו/או לדרוש את התמורה, לפי שיקול דעתו.
 9. היישוב רשאי לעדכן, עפ”י שיקול דעתו ובכל מועד, כל פרט בקשר למכירה באתר, ולאחר עדכון הפרטים באתר, הם יחייבו את הצדדים.
 10. היישוב לא יהיה אחראי לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ולא יישא בכל נזק שיגרם למזמין ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה מכך. בכל מקרה, האחריות הכוללת של היישוב בכל הקשור לעיכוב ו/או איחור באספקת המוצר, לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר.
 11. היישוב יספק את המוצר ו/או השירות לכתובת המזמין, כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה.
 12. היישוב יהא רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה עפ”י שיקול דעתו, בכל מועד ומבלי להודיע על כך מראש.
 13. הצדדים מסכימים כי מקום ביצוע העסקה יחשב כמקום מושבו של היישוב.
 14. על תקנון זה יחולו תנאי מדיניות ביטולים, לפי הכללים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א – 2010, וזאת מבלי לגרוע מתנאי תקנון זה.

רכישה, קבלה וביטול

 1. ברכישת כרטיס באתר תקבלו אישור רכישה בו רשומים המקומות שבחרתם יש לשמור אישור זה להצגה בכניסה במועד האירוע.
 2. במידה ואין באפשרותכם להגיע בתאריך המופע שלכם, יש להודיע על כך 48 שעות לפני מועד המופע. הודעה מראש תהווה תנאי לבחינת כרטיס חלופי אך אין התחייבות לפצות לקוח שלא הגיע למופע ולא הודיע על כך.
 3. מופעי ילדים | הצגות ושעות סיפור:

הכניסה למופעי ילדים מגיל 3

נדרש כרטיס החל מגיל שנתיים

אין להכניס אוכל או לאכול במהלך המופעים

ילד מתחת לגיל 10 חייב בליווי מבוגר.

 

 1. ביטול כרטיס, הזזה או החלפה יהיו כרוכים בעמלת טיפול בסך 5% מערך הכרטיס או 5 שקלים .
 2. באחריות הלקוח לבדוק את מועדי האירועים באתר האינטרנט או במזכירות היישוב, אין להסתמך על המועדים שפורסמו בתחילת שנה.
 3. ביום המופע ושלושה ימי עסקים לפניו לא ניתן לבטל כרטיס.
 4. לא תתאפשר הכנסת דברי מזון ושתיה לאולם.
 5. איחורים – אנא הקפידו להגיע חצי שעה לפני תחילת המופע.
 6. מקומות הישיבה שמורים לכם עד תחילת המופע.
 7. מאחרים יופנו לשורות אחרונות וישבו על בסיס מקום פנוי.
 8. כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.
 9. יש להציג אישור רכישה בנייד, ניתן להדפיס את הכרטיס ולהביאו לאירוע.
 10. שינוי ו/או החלפה בעניין כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה ליישוב, ובכפוף לתקנון זה. ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
 11. לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים.
 12. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה בתקנון זה.

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, בהתאם לתנאים), ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ -7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה
 2. ביטול עסקה יתבצע דרך פניה ישירה ובכתב למזכירות היישוב, במייל toshavim@bathefer.net

לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן.

 1. ביטול בפחות מ 7 ימים יחויב בעלות מלוא גובה העסקה.
 2. יש לציין את מספר ההזמנה שברצונכם לבטל, שם מלא של מבצע הרכישה והסכום לזיכוי.
 3. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו 7 ימי עסקים לפני המופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי”.
 4. עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בעלות המלאה של מחיר העסקה בעת הביטול.
 5. בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר – כמוה כבקשת ביטול עסקה.
 6. אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה).
 7. אם וככל שיבוטל אירוע על ידי היישוב, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 30 ימי עסקים מהמועד שבו נודע ליישוב על הכוונה לבטל את האירוע, וכנגד הצגת הכרטיס כשהוא שלם, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע.
 8. אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי, באותו האופן הקבוע לעיל.
 9. באם ביטל המזמין את התקשרותו ו/או דרש החזר כספי שלא עפ”י דין ו/או לא פרע את מלוא תשלום התמורה מכל סיבה שהיא, יישא המזמין בכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם ליישוב עקב כך, לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד.
 10. במקרה של אובדן כרטיס מנוי יש לדווח למזכירות בת חפר במייל toshavim@bathefer.net לצורך הנפקת כרטיס חדש.

 

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר