כריתת דקלים בשדרה הראשית ביישוב

במסגרת ההכנות לחורף ומהלמידה מהאירועים הטרגיים בטבריה ובנתניה, בוצע סקר ייעודי של אגרונום היישוב מר אמציה יהישלום, בהכוונת המומחה בישראל לעצי תמר. בסקר נמדדו כל העצים ונבחנה היצרותם ויכולת עמידותם האיתנה ברוחות חזקות. בדוח נקבע שיש לכרות, בשלב זה, 22 עצי דקל. כולם בציר שבין הכניסה הראשית ועד לכיכר ראשית.

הבקשה לכריתת העצים כבר אושרה ע"י פקיד היערות של קק"ל והמועצה, ומתקיים בימים אלה הליך מכרז מול קבלני גיזום בעלי רישוי ייעודי ליישום העבודה.

ביישוב כ-100 עצי דקל שניטעו בשדרה הראשית עוד משנת 98'.

משמעויות

להלן סימון הסדרי התנועה

הכריתה חולקה חולקה לשני מקטעים:

שני המקטעים מהכניסה הראשית ועד לכיכר הראשית

מקטע ראשון – מהכניסה הראשית ועד לכיכר הראשונה. במהלך העבודות בקטע הזה הכניסה תהיה דרך הפנייה ימינה על השביל ההיקפי, מעקף של מתחם הנוער וחזרה לכביש הראשי.
נתיב היציאה מהישוב, יישאר פתוח ללא שינוי
.

המקטע הראשון והנתיב החלופי

מקטע שני – מהכיכר הראשונה לשנייה. במהלך העבודות בקטע הזה המעקף יהיה דרך הרחובות המקבילים.
נתיב היציאה מהישוב, יישאר פתוח ללא שינוי.

המקטע השני והנתיב החלופי

יהיו שילוט והכוונה במקום.

לסיכום

נדגיש, אין סכנה ממשית ומידית כלל וכלל, אך העדפנו לטפל בכך בהקדם כצעד מניעתי ולא להגיע לדקה ה-90.

נכתב דוח מפורט על ידי אמציה יהישלום אגרונום היישוב ותושב היישוב בו כל עצי התמר מוספרו, סומנו ומדדיהם מפורטים בהרחבה.

סביר להניח, שבעתיד יהיה צורך לטפל בעצים נוספים והבקרה עליהם הדוקה.

לשאלות לאגרונום היישוב: amatsya1909@gmail.com 052-4377070

בברכה
משה עמר
דובר בת חפר
053-7283086 (לעדכונים בוואטסאפ שלחו הודעה)

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר