חדשות: 

ועדת חתולים

הועדה הוקמה לאחר קבלת פניות רבות מתושבים בעניינים הקשורים בחתולי הרחוב, כדי לסייע במציאת פתרון לחתולי הרחוב הקיימים זה מכבר בישוב בת חפר.
מטרת הועדה היא למנוע התרבות נוספת של חתולי הרחוב בישוב ודאגה למתן תנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים, וזאת הן מטעמים הומניים והן כדי למנוע הפרעה לתושבי הישוב ורכושם, והכל כאמור בהתאם להמלצת משרד החקלאות.
הועדה מתמקדת בעיקור וסירוס החתולים, וריכוז החתולים בפינות האכלה במקומות מבוקרים, ככל הניתן, דבר אשר מאפשר שליטה על מיקום ההאכלה ולכידה לצורך עיקור וטיפול.
הועדה מונה כיום חמישה חברים, לצדם עוזרים בפעולת הועדה, עשרות מתנדבים, בכל הגילאים (כולל נוער וגמלאים), אשר עושים עבודתם נאמנה מדי יום.

פינת האכלה – מתחם הנוער

דרושים אוהבי חתוליםנפתחת פינת האכלה חדשה בחורשה ליד מתחם הנוערניתן להשתבץ בסבב האכלה החל מכיתה ט’ ומעלהההתנדבות מוכרת כמחויבות אישית – בגרות חברתית דרושים מתנדבים רציניים המבינים את חשיבות התפקידוגודל האחריות שהם לוקחים עזרו לועדת חתולים לתחזק את פינת האכלהבכך נוכל לאתר את החתולים שעדיין לא מעוקרים ומסורסיםבכך נספק הדברה

קראו עוד »

הועדה הוקמה לאחר קבלת פניות רבות מתושבים בעניינים הקשורים בחתולי הרחוב, כדי לסייע במציאת פתרון לחתולי הרחוב הקיימים זה מכבר בישוב בת חפר.
מטרת הועדה היא למנוע התרבות נוספת של חתולי הרחוב בישוב ודאגה למתן תנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים, וזאת הן מטעמים הומניים והן כדי למנוע הפרעה לתושבי הישוב ורכושם, והכל כאמור בהתאם להמלצת משרד החקלאות.
הועדה מתמקדת בעיקור וסירוס החתולים, וריכוז החתולים בפינות האכלה במקומות מבוקרים, ככל הניתן, דבר אשר מאפשר שליטה על מיקום ההאכלה ולכידה לצורך עיקור וטיפול.
הועדה מונה כיום חמישה חברים, לצדם עוזרים בפעולת הועדה, עשרות מתנדבים, בכל הגילאים (כולל נוער וגמלאים), אשר עושים עבודתם נאמנה מדי יום.

פינת האכלה – מתחם הנוער

דרושים אוהבי חתוליםנפתחת פינת האכלה חדשה בחורשה ליד מתחם הנוערניתן להשתבץ בסבב האכלה החל מכיתה ט’ ומעלהההתנדבות מוכרת כמחויבות אישית – בגרות חברתית דרושים מתנדבים רציניים המבינים את חשיבות התפקידוגודל האחריות שהם לוקחים עזרו לועדת חתולים לתחזק את פינת האכלהבכך נוכל לאתר את החתולים שעדיין לא מעוקרים ומסורסיםבכך נספק הדברה

קראו עוד »