חדשות: 

ועדת שירותים חברתיים

הוועדה מאמינה בזכותו של כל תושב להיות חלק תורם ונתרם ביישוב.
הוועדה תפעל ליצירת הזדמנות שווה לכל פרט ומשפחה להשתלב במרקם החברתי-קהילתי בבת חפר תוך שיתופי פעולה עם הממשקים הקהילתיים וועדות הקהילה השונות.

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...

הוועדה מאמינה בזכותו של כל תושב להיות חלק תורם ונתרם ביישוב.
הוועדה תפעל ליצירת הזדמנות שווה לכל פרט ומשפחה להשתלב במרקם החברתי-קהילתי בבת חפר תוך שיתופי פעולה עם הממשקים הקהילתיים וועדות הקהילה השונות.

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...