חדשות: 

ועדת איכות הסביבה

ועדת איכות הסביבה מטפלת בשיפור והקמת ערוצי פעולה לטובת איכות הסביבה בישוב.
במסגרת הועדה מטופלים הנושאים הבאים:
1. צימצום כמות הפסולת המיועדת למיחזור מתוך ה”פסולת הגושית”
2. הנגשת מיזמים ירוקים לתושבים כגון, התקנת פנלים סולארים, קומפוסר ביתי וכד’
3. פרוייקט מיחזור בקבוקי פיקדון בשיתוף עם תלמידי בית הספר “שדות”
4. פרוייקט איסוף פסולת אלקטרונית
5. הקמה ותפעול של “בוטיקח” – החנות החברתית והירוקה בישוב .בהקמתה היתה תמיכה ושותפות של ועדת שירותיים חברתיים. לפרטים נוספים, חפשו את החנות פה באתר תחת תפריט שירות לתושב או בפייסבוק.

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...

ועדת איכות הסביבה מטפלת בשיפור והקמת ערוצי פעולה לטובת איכות הסביבה בישוב.
במסגרת הועדה מטופלים הנושאים הבאים:
1. צימצום כמות הפסולת המיועדת למיחזור מתוך ה”פסולת הגושית”
2. הנגשת מיזמים ירוקים לתושבים כגון, התקנת פנלים סולארים, קומפוסר ביתי וכד’
3. פרוייקט מיחזור בקבוקי פיקדון בשיתוף עם תלמידי בית הספר “שדות”
4. פרוייקט איסוף פסולת אלקטרונית
5. הקמה ותפעול של “בוטיקח” – החנות החברתית והירוקה בישוב .בהקמתה היתה תמיכה ושותפות של ועדת שירותיים חברתיים. לפרטים נוספים, חפשו את החנות פה באתר תחת תפריט שירות לתושב או בפייסבוק.

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...