חדשות: 

הכנסת רכב דרך מחסום התושבים

הוראות לקבלת הרשאה להכנסת רכב דרך לישוב דרך מחסום התושבים

  1. ההרשאה ניתנת לתושבי בת חפר בלבד
  2. יש לשלוח לנייד מזכירות הישוב 053-6231390 את המסמכים הבאים:
    1. צילום ת”ז + ספח מגורים (בת חפר)
    2. צילום רישיון הרכב אשר תואם את השם בצילום ת”ז
    3. במידה והרכב הוא רכב חברה יש לצרף אישור מעסיק המאשר שימוש ברכב כולל שם ומספר הרכב
    4. במידה ויש רכב להסרה מרשימת המורשים יש לרשום את מספרו

הרישום יאושר לאחר כשבוע וחצי ויכנס למאגר.

מדבקה ניתן לקבל מהמזכירות בשעות הפתיחה בתאום מראש.

 

תודה 

מזכירות הישוב