חדשות: 

פרוטוקולים

להלן פרוטוקולים של הועד והוועדות

פוסטים אחרונים

ועד נוכחי 2018-2023


ועד 2014-2018


ועד 2009-2013


ועד: 26.11.18 | 19.12.18 | מבנה ארגוני | 15.01.19 | 12.02.19 | איזור תעשייה יד חנה | מרכז קהילתי שלוחת בת חפר 03-02-2019 | תקנון התנהלות חברי ועד ויורי ועדות – בקרת תהליכים | 26.03.19 | 16.04.19 | 05.06.19 | 09.07.19 | 24.09.19 | 29.10.19 | 22.12.19 | תקציב 2020 | 20.01.20 | שצפ

איכות הסביבה: 25.02.19 | 16.04.1922.04.19

ביקורת תהליכים: 19.02.19

הרחבה: מרכז הישוב פרוגרמה 14.01.19 הרחבת בת חפר – 17.01.19 | תמל 1017 – הרחבת בת חפר 10.02.2019

מוניציפלית: 18.02.2019

נוער: 04.02.19 – מועדון נוער

ספורט: 21.01.19 | 29.01.19 | 20.05.19

עלון: 13.03.19

קהילה: 02.05.19 | 02.10.19

תקשורת עם התושב: 03.02.19


ועד 2014-2018

ועד: 07.01.14 | 05.02.14 | 05.03.14 | 02.04.14 | 21.05.14 + מצגת אכיפה | 12.06.14 | נתונים כספיים חציון ראשון 2014

02.07.14 | 03.09.14 | 01.10.14 + תוכנית עבודה מזכירות היישוב 2015 | 12.11.14 | 10.12.14

פתיח לדיון בתקציב 2015 | תקציב 2015 | 12.01.15 | 04.02.15 | 11.03.15 | 01.04.15

13.05.15 + מצגת חזות + מצגת נגישות | 08.06.15 עם ראש המועצה + מצגת נושאים לדיון | 15.07.15 | 22.07.15

09.08.15 | 02.09.15 + פנייה למועצה + החלטת ועד | 07.10.15 + הלוואה בנוגע לאולם ספורט | 18.11.15 + תקציב לאישור 2016

06.01.16 | 17.02.16 | 02.03.16 | 06.04.16 | 01.06.16 | 13.07.16 | 07.09.16 | 05.10.16 | 02.11.16 | 07.12.16

25.01.17 | ניצול תקציב 2016 ותקציב 2017 | 22.03.17 | 10.05.17 | 18.07.17 | 14.09.17

15.11.17 + תוכנית שינוי פחים 2018 + ניצול תקציב 2017 | 27.12.17 + תקציב 2018 לאישור

07.02.18 | 02.05.18 | 27.06.18 | 05.09.18 – ישיבה אחרונה

ועדת ה- 20: 13.10.15

אסטרטגיה: בריכה – 17.04.14 | 02.06.14

בקרת תהליכים ותקציב: 26.10.14

גמלאים: 06.11.14

חינוך: 04.03.14

כספים: עדכון תקציב 2014 – יעדים | עדכון תקציב 2014 – סכומים

מוניציפלית: 29.01.14 | 27.02.14 | 28.05.14

נוער: 17.02.15 | 20.04.15 | 30.06.15 | 25.08.15 | 01.11.15 | 20.12.15 | 07.02.16 | 13.03.16

ספורט: 21.01.14 | 19.02.14 | 18.03.14 | 08.04.14 | 12.05.14 | 16.06.14 15.09.14 | 19.10.14 | 18.11.14

03.02.15 | 14.04.15 | 25.08.15 | 23.02.16 | 01.03.16 | 15.03.16 | 19.04.16 | 03.05.16

09.08.16 | 30.08.16 | 31.10.16

ספריה: 29.01.14 | 04.03.14 | 02.04.14

עלון: 25.02.14 | 18.03.13 | 10.04.14 | 10.06.14 | 13.07.14 | 13.08.14 | 09.09.14 | 27.10.14 | 12.11.14 | 17.12.14

07.01.15 | 20.05.15 | 21.10.15

קהילה: 02.02.14 | 15.02.15

תקשור: 13.01.14 | 18.01.14 | 26.02.14 | 20.04.14


ועד 2009-2013

2009

| ישיבה 1 – 09.02.09 | ישיבה 2 – 02.03.09 | ישיבה 3 – 10.03.09 | ישיבה 4 – 06.04.09 | ישיבה 5 – 05.05.09 |

| ישיבה 6 – 02.06.09 | ישיבה 7 – 07.07.09 | ישיבה 8 – 04.08.09 | ישיבה 9 – 08.09.09 | ישיבה 10 – 14.10.09 |

| ישיבה 11 – 05.11.09 | ישיבה 12 – 25.11.09 | ישיבה 13 – 31.12.09 |

2010

| ישיבה 14 – 17.02.10 | ישיבה 15 – 03.03.10 | ישיבה 16 – 14.04.10 | ישיבה 17 – 12.05.10 | ישיבה 18 – 16.06.10 |

ישיבה 19 – 21.07.10 | ישיבה 20 – 05.09.10 | ישיבה 21 – 13.10.10 | ישיבה 22 – 11.11.10 | 23 – 22.12.10 |

2011

| ישיבה 24 – 26.01.11 | ישיבה 25 – 09.03.11 | ישיבה 26 – 13.04.11 | ישיבה 27 – 18.05.11 | ישיבה 28 – 22.06.11 |

| ישיבה 29 – 27.07.11 | ישיבה 30 – 21.09.11 | ישיבה 31 – 26.10.11 | ישיבה 32 – 30.11.11 | ישיבה 33 – 28.12.11 |

2012

| ישיבה 34 – 08.02.12 | ישיבה 35 – 12.03.12 | ישיבה 36 – 04.04.12 | ישיבה 37 – 13.06.12 | ישיבה 38 – 12.09.12 |

| ישיבה 39 – 31.10.12 | ישיבה 40 – 28.11.12 |

2013

| ישיבה 41 – 02.01.13 | ישיבה 42 – 23.01.13 | ישיבה 43 – 03.03.13 | ישיבה 44 – 17.04.13 | ישיבה 45 – 21.05.13 |

| ישיבה 46 – 26.06.13 | ישיבה 47 – 02.09.13 |