חדשות: 

ועדות כלליות

ישנן ועדות כלליות בישוב הנותנת שירותים עקיפים לישוב ולשאר הועדות.

להלן פירוט הועדות ודרכי יצירת קשר.