חדשות: 

ועדת חתולים

הועדה הוקמה לאחר קבלת פניות רבות מתושבים בעניינים הקשורים בחתולי הרחוב, כדי לסייע במציאת פתרון לחתולי הרחוב הקיימים זה מכבר בישוב בת חפר.
מטרת הועדה היא למנוע התרבות נוספת של חתולי הרחוב בישוב ודאגה למתן תנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים, וזאת הן מטעמים הומניים והן כדי למנוע הפרעה לתושבי הישוב ורכושם, והכל כאמור בהתאם להמלצת משרד החקלאות.
הועדה מתמקדת בעיקור וסירוס החתולים, וריכוז החתולים בפינות האכלה במקומות מבוקרים, ככל הניתן, דבר אשר מאפשר שליטה על מיקום ההאכלה ולכידה לצורך עיקור וטיפול.
הועדה מונה כיום חמישה חברים, לצדם עוזרים בפעולת הועדה, עשרות מתנדבים, בכל הגילאים (כולל נוער וגמלאים), אשר עושים עבודתם נאמנה מדי יום.

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...

הועדה הוקמה לאחר קבלת פניות רבות מתושבים בעניינים הקשורים בחתולי הרחוב, כדי לסייע במציאת פתרון לחתולי הרחוב הקיימים זה מכבר בישוב בת חפר.
מטרת הועדה היא למנוע התרבות נוספת של חתולי הרחוב בישוב ודאגה למתן תנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים, וזאת הן מטעמים הומניים והן כדי למנוע הפרעה לתושבי הישוב ורכושם, והכל כאמור בהתאם להמלצת משרד החקלאות.
הועדה מתמקדת בעיקור וסירוס החתולים, וריכוז החתולים בפינות האכלה במקומות מבוקרים, ככל הניתן, דבר אשר מאפשר שליטה על מיקום ההאכלה ולכידה לצורך עיקור וטיפול.
הועדה מונה כיום חמישה חברים, לצדם עוזרים בפעולת הועדה, עשרות מתנדבים, בכל הגילאים (כולל נוער וגמלאים), אשר עושים עבודתם נאמנה מדי יום.

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...