חדשות: 

סגן ראשת מועצה מבת חפר

פוסטים אחרונים

סגן ראשת מועצה מבת חפר
סגן ראשת מועצה מבת חפר

ראשת מועצה מבת חפר מקיימת את הבטחת הבחירות למנות סגן מבת חפר וממנה את גיא ויצ’לבסקי כסגן.

בנוסף ימונה מידד כלפון כחבר הנהלה נוסף וכך כוחה של בת חפר בהנהלה יעלה.

ברכות לגיא ומידד ובהצלחה.

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020