חדשות: 
   האתר החדש הישוב עלה - כולם מוזמנים להשתמש |    זמן קהילה - מתחברים לפעילות קהילתית מהבית |    מורידים את התחלואה בישוב לפני סיום הסגר |

נלחמים בזבובים

פוסטים אחרונים

היישוב והמועצה מבצעים פעולות שיטתיות לצמצום מטרד זה באמצעות:
ריסוס בשטחים הציבוריים מסביב ליישוב ובנחל שכם, התקנת מלכודות זבובים ברחבי היישוב ומסביבו ושאיבת מקוואות מים.
נוער בת חפר גם משתתפים במאמץ ויבצעו הסברה מבית לבית.
תושבים יקרים, גם אתם משפיעים – דאגו לייבש מקורות מים עומדים, לרסס במידת הצורך, להקפיד על ניקיון הפחים ולהשתמש בשקיות זבל אטומות. וכמובן, בטיול עם כלביכם אל תתעצלו ואיספו אחריהם.
ביחד נצליח.
בשם ועדת איכות הסביבה

ריסוס במרחב הציבורי – מערכת הביוב

ריסוס במרחב הציבורי – נחל שכם 

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020