חדשות: 

פינוי פסולת – עדכונים

פוסטים אחרונים

פינוי פסולת – עדכונים
ראו בתמונה המצורפת בראשית הפוסט את הודעת מנכ”ל המועצה בדבר השיקולים לעדכון התכנית.
למתקשים לקרוא את הכתוב בצילום:

” שלום רב,
הנדון: צמצום תדירות פינוי פחים כתומים וחומים.
בהמשך להודעה שנשלחה אליכם בשבוע שעבר, ברצוננו להרחיב אודות השיקולים שהובילו להחלטה.
במסגרת תוכנית ההתייעלות התקציבית במועצה, הוחלט ואושר על נקיטת מספר צעדים, חלקם בסוגיות תפעוליות. הצעדים שננקטו נעשו לאחר בחינה מעמיקה, מתוך רצון לעמוד ביעדי ההתייעלות במינימום פגיעה בשירות שניתן לציבור.
נבהיר כי:
1 .למעשה מדובר בצמצום של פח אחד בלבד, לעומת השנים הקודמות: הפח כתום (המיועד לאריזות קרטון ופלסטיק למחזור) מעבר מ-4 פינויים בחודש ל-3. הפח החום (אורגני) יעבור, כמו בכל עונת חורף, ללא קשר לתוכנית התייעלות – מ-2 פינויים בשבוע לפינוי 1 בשבוע.
2 .ההחלטה התקבלה לפני מספר חודשים. הוחלט לדחות את יישומה לתום ימי הקיץ והחגים, הדורשים פינויים רבים יותר.
3 .התוכנית תקפה בשלב זה לשלושה חודשים – אז ייבחנו השלכות הצמצום. בתום הרבעון, לאחר בדיקת כל הנתונים והשפעת המהלך, תתקבל החלטה להמשך.
מוזמנים להעביר את עמדתכם והתרשמותכם מהשפעות המהלך בשטח.
נודה על הבנה ושיתוף פעולה.

בנוסף, ראו הודעת אגף התפעול של מועצת עמק חפר על תוכנית הפינוי לחודש נובמבר – בבתאריכים11.23-17 לא יתבצעו פינויים לפח הכתום.
פח חום – רביעי ; פח ירוק – ראשון ; פח כתום – שני.

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020