חדשות: 

משמעויות התקנות החדשות לסגר ולעוצר – 7.4

פוסטים אחרונים

תושבים יקרים, לאור ההוראות החדשות שנכנסו לתוקף ב7.4 בשעה 19:00 ולאחר שיחה עם קב״ט המועצה ומשטרת ישראל, ברצוני להדגיש מספר דברים לתקנות החל מהיום רביעי 8.4:
1.היום עד השעה 15:00 יתאפשר לתושבים לסיים הקניות בסופר בבת חפר.
2. שער היישוב סגור מהבוקר ועד יום שישי בשעה 07:00 לכניסת אנשים שאינם תושבי בת חפר ולא תתאפשר כניסתם בהוראת המשטרה . תושבי בת חפר שלמרות כל הצווים נמצאים מחוץ לישוב , יכנסו דרך השער המיועד לתושבים .
3. מהשעה 15:00 כל התושבים נקראים להסתגר בבתיהם עד מחר בשעה 06:00.
4. שער היישוב ייסגר ליציאה מהשעה 15:00 ורק יציאות חירום יתאפשרו, כמו הפניה לבית חולים וכד׳. רצוי שהדבר יבוצע ברכב הצלה במידת האפשר.
5. בכל בירור הוקם מוקד מיוחד עם מענה קולי בטלפון 110 ובו גם ניתוב להקלטות הסבר בנושאים הבאים:
נתב 6 – הנחיות צו הבריאות קורונה.
נתב 7- הנחיות והגבלות באזורים מוגבלים.
נתב 8 – הגבלות המחמירות החל מהיום יום ג׳ בשעה 19:00 ועד יום ו׳ בשעה 06:00.
כלל ההנחיות מפורטות ואין צורך להמתין למוקדן.בף

בברכת חג שמח, ראובן ברכה יו”ר צ”חי

………………………………………………………………………

הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הבריאות.
*הממשלה אישרה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בישראל בתקופת חג הפסח. בזמן חג הפסח עולה החשש לעלייה משמעותית בשיעורי ההדבקה והשפעותיה עלולות להיות רחוקות טווח. התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי עד לאחר החג וכן הגבלה על מקומות העבודה.*

על פי התקנות שאישרה הממשלה, החל מהיום, יום ג׳ 07.04.2020 בשעה 19:00 ועד יום ו’ 10.4 בשעה 6:00, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר אלא לשם הצטיידות במזון או לשם קבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן לעשות זאת בישוב מגוריו.

עוד נקבע כי החל מהיום בשעה 20:00 ועד יום א׳ 12.4 בשעה 8:00, יופסקו שירותי התחבורה הציבורית ובכלל זה טיסות נוסעים בינלאומיות. טיסות נוסעים בינלאומיות יוכלו לפעול רק באישור מראש של שרי התחבורה והפנים. תותר הפעלה של שירותי הסעה ייעודיים לעובדים בהתאם להנחיות, וכן של מוניות על פי ההנחיות ולצורך חיוני בלבד.

החל מיום ד׳ ה-08.04.2020 בשעה 15:00 ועד יום ה׳ ה-09.04.2020 בשעה 7:00 תיאסר גם הצטיידות במזון. *הממשלה חוזרת ומזכירה כי האזרחים נדרשים לחגוג את חג הפסח בבתים בהם הם גרים*.

הגבלות אלה לא יחולו ביישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים.
*יציאה לסופר-מרקטים והמכולות תתאפשר עד מחר ב-15:00*
*עוד יובהר כי ניתן יהיה להסיע ילדים בין הורים הגרים בבתים שונים*

עוד הורחבו בתקנות סמכויות האכיפה של משטרת ישראל שיכללו מעתה גם סמכות למנוע יציאה של אדם או רכב מיישוב, וכן הסמכות לדרוש מכל אדם להזדהות ביציאתו מהיישוב ולעכבו באם נדרש על פי חוק.

בתוך כך, נחתם היום על ידי מנכ”ל משרד הבריאות צו בריאות העם – חובת חבישת מסיכה, לפיו *לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף באמצעות מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות*. מסיכת פה-אף מקטינה מאוד את הסיכון להידבק ולהדביק. היא מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף.
הוראות חבישת מסיכה לא יחולו על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי בשימוש במסכה, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור ובלבד ששומר על מרחק של שני מטרים מאדם אחר, שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות.
תחילתו של הצו בדבר חובת חבישת מסכה החל מיום א’ 12.4 בשעה 7:00.
*הממשלה אישרה בישיבתה גם תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה).*
בהתאם לתיקון עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים, לא יאפשרו שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך החג, מלבד במקרים ייחודיים בהם נדרשים עובדים לביצוע עבודה חיונית או דחופה ובלבד שמספרם לא עולה על 15% מכלל העובדים (או עד ל 30% אם נתן המעסיק הודעה בעניין למשרד הכלכלה והתעשייה). תוקף התיקון מיום רביעי, 8.4, בשעה 15:00  עד ליום שישי, 10 באפריל 2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

עוד נקבע כי התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי,  ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי. באשר למפעלים שלהם היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, הרי  שההגבלה שתחול היא זו שקבועה בהיתר שניתן להם.

תיקון זה יפקע ביום שישי, 10 באפריל 2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

הודעות נוספות מטעם המועצה והיישוב:
מקום העבודה (למשל: רשתות מזון יהיו סגורות ברביעי עד חמישי לפי השעות שפורסמו, אבל בשישי יוכלו לעבוד בהתאם למגבלות משרד הבריאות, מרחק בין אנשים וכו).
*פינוי אשפה:* שירותים חיוניים, ולכן, ברביעי בבוקר ובשישי בבוקר- כרגיל.
*תקלות ביוב: חיוני*
הורים לחיילים:
בהמשך להנחיית הממשלה לאיסור יציאה מעיר המגורים החל מהשעה 19:00, נדגיש כי תותר תנועת כלי רכב צבאיים ללא הגבלה בערים שאינן בהסגר. כמו כן, תותר תנועת חיילים בנשיאת חוגר ותנועת הורים או בני משפחה לאיסוף ופיזור חיילים בנשיאת צילום של תעודת החוגר.
מצורפות התקנות המלאות שעברו בממשלה
https://drive.google.com/a/bathefer.net/file/d/19Y5smzuP9fglLDpWzNEvlOzshxsB4L6V/view?usp=drivesdk

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020