חדשות: 

עדכון בנושא ניתוקי החשמל

פוסטים אחרונים

במסגרת פגישה שיזמה ראשת המועצה, בין הנהגות המועצה והיישוב עם נציגי חברת החשמל, הביעו נציגי המועצה ובת חפר את מורת רוחם מהניתוקים החוזרים ונשנים ביישוב, וביקשו לבחון את ההתנהלות וכיצד ניתן לצמצם את הניתוקים – ולהפסיקם.
להלן התייחסות חברת החשמל:
נציגי חברת החשמל מודעים לתקלות אלו, מנטרים אותן בזמן אמת ומקפיצים צוותי תיקון במהירות האפשרית. במקביל, הם פועלים למניעתן באמצעות אחזקה שוטפת, גיזום עצים גבוהים, סיורי קו חשמל, ניטור רציף ועוד.
מבדיקה יסודית ומעמיקה מצאו נציגי החברה כי מרבית התקלות נבעו מגורמים סביבתיים כמו עצים גבוהים, השלכות השריפה האחרונה, פגיעה בתשתיות החשמל במסגרת עבודות סלילת הרכבת המזרחית ועוד שפגעו בהזנת החשמל ליישוב ולסביבה.
בנוסף, בימים אלו מוקמת תחמ”ש חדשה בתנובות שתהיה מוכנה לקראת סוף 2021, וממנה יצאו קווי מתח גבוה חדשים ונוספים לכיוון בת-חפר והסביבה. כל אלה והגיבויים השונים ישפרו לדברי חברת חשמל את איכות החשמל בסביבה יאפשרו יציבות באספקתו.

סוכם כי בכל אירוע עתידי יעודכנו מידית דוברות ומזכירות היישוב על מנת שיעדכנו את התושבים בזמן אמת ויחסכו לתושבים זמן וטלפונים רבים למוקד המועצה ולמוקד חברת החשמל.

בהתייחסם לתלונות בדבר פגיעה במוצרי חשמל, הבהירו בחברת חשמל שכל תקלת חשמל מנוטרת וקיים נוהל סדור להגשת תלונה עם אמות מידה ברורות לקבלת פיצויים. תושבים שנפגעו מתבקשים להגיש התלונה ויטופלו.
לפרטים ולהגשת תלונה היכנסו לקישור המצורף >>
https://www.iec.co.il/mobile/pages/mobileacomlait.aspx

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020