חדשות: 

מינוי אופירה קלפ כחברת מליאה וסגנית ראשת המועצה מטעם בת חפר

פוסטים אחרונים

תושבים יקרים,
כפי שידוע לכם עו”ד גיא ויצ’לבסקי כיהן כסגן ראשת המועצה בתואר התנדבות עד לפני כחצי שנה לערך. גיא ביצע את תפקידו בצורה מעוררת השראה ובמקצועיות רבה ועל כך אנו מודים לו מאוד.
לשמחתנו, תפקיד סגן מבת חפר החל בפעם הראשונה בקדנציה זו והוא קריטי ביותר ליישוב בשגרה ובטח בתקופה קריטית זו של האתגרים השוטפים והרחבת בת חפר.
נוכחות סגן סביב שולחן הנהגת המועצה תביא את קולה של בת חפר ותאפשר ייצוג הולם ליישוב הגדול בעמק בכל נושא.
בחצי השנה האחרונה נוכחנו לדעת בהנהגת היישוב, כמה גדול החלל שהשאיר גיא וכמה חשוב תפקיד הסגן.
השילוב בין הנהגת היישוב והעומד בראשו, לבין יו”ר ועדת ההיגוי להרחבה מידד כלפון, חבר הנהלה במועצה מטעם בת חפר, שמרכז את כלל נושאי ההרחבה מטעם המועצה וייצוג היישוב במקצועיות רבה, וסגן בהנהגת המועצה – מהווה משולש חשוב מאין כמוהו המאפשר קידום תהליכים בצורה מיטבית ומקצועית .
לשמחת כולנו ראשת המועצה ד”ר גלית שאול תמשיך במימוש הבטחתה לתושבי בת חפר, למנות סגן מטעם היישוב ועסקנו יחד איתה בנושא עד עכשיו, ועל כך אנו מודים לה .
בשיתוף עם ועד היישוב ובהסכמתו וחברי מליאת המועצה מטעם היישוב נבחרה אופירה קלפ לכהן כחברת מליאה מטעם בת חפר במקום עו”ד גיא ויצ’לבסקי עם כוונה כנה לבחינה של ראשת המועצה להמליץ בפני מליאת המועצה למנותה לסגנית בתואר מטעם בת חפר.
אופירה תושבת היישוב משנת 2000 ומכירה את צרכי היישוב כמו את האתגרים שלפתחו ופעילה בתחומים שונים ביישוב בניהם כיהנה כגזברית שבט הצופים במשך שנים רבות וכראש השבט וכיום משמשת גזברית מטעם תנועת הצופים בשלוחת שרון ואף פעילה מאוד במטבחון של ועד הפעולה האזורי להחזרת רכבת אחיטוב לטובת כולנו.
אופירה ראויה מאוד ומביאה עמה מקצועיות ומחויבות רבה ליישוב ולתושביו. בשיחות עמה מורגשת הבנת גודל התפקיד והמשימה כמו המחויבות לייצוג איכותי של תושבי בת חפר. אופירה רואה בשליחות זו המשך עשייה ברוכה עבור כולנו ועל כך אנו מודים לה.
אני בטוח כי שילוב זה של נציגי בת חפר ביישוב ובמועצה יאפשרו לנו עשייה מבורכת עבור היישוב.
אנו מאחלים לאופירה הצלחה רבה וכניסה טובה לתפקיד ויודעים כי תייצג את בת חפר בכל הנדרש ותפעל לטובת היישוב ותושביו כפי שפעלה עד היום.

שלכם
אמזלג עדי
יו”ר ועד

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020