חדשות: 

הודעה (2) לתושבי רחובות אורן, בית קשת ובית זית

פוסטים אחרונים

תושבים יקרים,
בהמשך למפגש שיתוף הציבור שהתקיים ב-1 לפברואר ובהתאם להתחייבות המועצה והיישוב, בתאריך 14 בפברואר יתקיים מפגש ייעודי לתושבי הרחובות הנ”ל הגרים בקו הראשון של היישוב.
סדר יום:
20:10:20:00 פתיחה
21:00-20:10 תכנון וביצוע בפועל, הבהרת פערים
22:00-21:00 התייחסות לשאלות התושבים ודיון (תחילה בשאלות שהועברו מראש)

במפגש זה ישתתפו ראשת המועצה, מנכ”ל המועצה, מהנדס המועצה, יו”ר מנהלת ההרחבה מהחברה הכלכלית, הנהגת הישוב, יו”ר ועדת ההיגוי ומנהל הפרויקט.

קישור למפגש בזום: https://us02web.zoom.us/j/83244772477

להזכירכם, קיבלתם לבתיכם דף מידע וניתן לצפות בו גם בקישור זה.

השתדלנו לפרט בדף המידע ככל הניתן ולהמחיש את העתיד לקרות בשנה הקרובה בסמוך ליישוב ואליכם.

משה עמר
דובר בת חפר
053-7283086 (לעדכונים בוואטסאפ שלחו הודעה)

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020