חדשות: 

הודעה לקראת סיום מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחת היישוב

פוסטים אחרונים

ועד הישוב בת חפר מודיע -מועד פתיחת המעטפות קבוע ליום 8.3.23 בשעה 10:00 במשרדי מזכירות ועד ישוב בת חפר למכרז מס’ 1/2023 להתקשרות למתן שירותי שמירה ואבטחה בישוב בת חפר

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020