חדשות: 

קהילת בת חפר

המשאב העיקרי של בת חפר מאז הקמתה הוא “כוחה של הקהילה”. אבני הדרך הן המעורבות, העשייה, הקהילתיות והאכפתיות ההדדית, והחזון שעומד לנגד עיננו הוא להמשיך ולשמור על הצביון הקהילתי.

לפעילות הקהילה שלל תתי ועדות – דת, תרבות, ספורט, נוער, גמלאים, ספרייה והמרכז קהילתי.

כולן מסונכרנות בשני רבדים, תוך הפריה הדדית ביניהם – הרובד הקהילתי המתכלל והרובד הממוקד לפי תחומי העניין השונים.

מרכז קהילתי

 1. המרכז הקהילתי מוטמע בוועד היישוב.
 2. נעשות התאמות לתשתיות ולהיקפי הפעילות האיכותית של המרכז הקהילתי אל מול השינויים הדמוגרפים הצפויים עד תחילת ההרחבה.
 3. פעילות התרבות והפנאי שמייצר המרכז הקהילתי ענפה והכל קרוב לבית.

נוער

 1. נבנה מתחם נוער חדש המהווה מוקד מרכזי בפעילות הנוער ביישוב ובעמק תוך כדי הפרדה מבנית של המסגרות השונות במתחם מרכזי אחוד (צופים, מדצים, בני עקיבא ועוד).
 2. פעילות תחום הנוער האיכותית תותאם אל מול השינויים הדמוגרפים הצפויים.
 3. כך גם יוגדלו התקציב ותקני כח האדם הדרושים, כולל הכשרתם בתחומים מקצועיים בהתאם לצרכים ולאתגרים השונים.

ספורט

 1. כלל מתקני הספורט, הכושר והשעשועים ביישוב הקיים ובהרחה נבנים בסטנדרט הגבוה ביותר.
 2. שדרוג מסלול ההליכה ההיקפי לשטח ההרחבה, הרחבתו והכשרתו כמסלול הליכה וריצה אטרקטיבי – סלול, מואר, משולט ועם נקודות לשתייה.
 3. תכנון להקמת בריכה המשלבת בתוכה מרכז כושר וחוגים.
 4. טיפוח מצוינות בספורט בקרב הילדים, הנוער והמבוגרים דרך הקמת שלוחה של אגודת הספורט של עמק חפר שתתוקצב ע”י המועצה ואגודות הספורט הארציות.

תרבות

 1. המשך חיזוק פעילות התרבות היישובית עד סיום תהליך ההרחבה.
 2. שדרוג אמפי בת חפר – רישוי קבוע, הצללה, הקמת מבני קבע להפקת אירועים גדולים (בר, שירותים וכו’).
 3. הקמת אולם תרבות המכיל 1,000 מקומות למתן מענה לצרכים העתידיים.
 4. הכשרת אנשי מקצוע להובלת תחום התרבות ביישוב אל מול גודלו וצרכיו.
 5. הגדלת תקציב התרבות היישובי.

תרבות תורנית ודת

 1. שיפור תשתיות הדת הקיימות (מקווה, בתי כנסת).
 2. חיזוק הקשר בין המועצה הדתית לבין היישוב ע”י נציג יישובי במועצה הדתית.
 3. הוספת מתקני דת בהתאם לגודל הישוב ולצרכיו.
 4. הגדלת תקציב תרבות תורנית ותקציב הדת היישובי.

גמלאים

 1. בניית תשתית תוכן המותאמת לגיל השלישי אל מול השינויים הדמוגרפים הצפויים עם התבגרות הישוב.
 2. הפיכת מרכז הגיל השלישי למוקד מרכזי בפעילות הגמלאים ביישוב.
 3. קבלת קדימות לכניסה לדיור מוגן שעתיד לקום בישוב.
 4. הנגשת התשתיות הציבוריות והפעילויות הקהילתיות.
 5. הרחבת אמצעי התקשורת מול אוכלוסיית הגיל השלישי.
 6. מיצוב כוח אדם מקצועי, בעל הכשרות מתאימות המכוון לתחום הגיל השלישי.
 7. הקצאת משאבים נוספים התואמים את צרכי אוכלוסיית הגיל השלישי.

ספרייה

 1. הרחבת הספרייה היישובית, הן במבנה והן בכוח אדם.
 2. הוספת ספרייה דיגיטלית.
כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020