הדלקת נרות

הדלקת נר ראשון של חנוכה עם הרב קרסיק

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר