חדשות: 

בטחון בת חפר

בת חפר היישוב המוגן ביותר בעמק והרחבתו היא גם אתגר ביטחוני, הן בשלב ההקמה והן בחיבור בין היישוב הקיים לחדש.

נבחנים כלל ההיבטים הביטחוניים, פיזיים וטכנולוגיים, לשמירה על בטחון תושבים ומבקרים, רכוש, אזורי התעסוקה והמסחר ועוד.

אבטחת שטח ההרחבה תהיה בסטנדרט הגבוה ביותר (יישוב חכם, סיבים אופטיים ועוד) ואנו פועלים להשוות את התנאים והסטנדרט של רמת האבטחה גם ביישוב הקיים.

מרכיבי הביטחון הם עפ”י מפרט פקע”ר ומשהב”ט.

נבחנות הקמות מוקד מקומי שייתן מענה לנושא הביטחון וכן תחנת הזנק כיבוי אש באזה”ת בת חפר.

חיבור ע”י כביש לבחן שמצפון ליישוב ייפתח בשעות חירום בלבד.

בכל שלב הבנייה הגישה לאתר הבנייה תהיה מחוץ ליישוב. גדר היישוב הקיימת לא תיפרץ ולא תיפתח עד אשר תוקם גדר חדשה והיקפית להרחבה.

הקמת גדר ההרחבה תסתיים בשלמותה מיד עם אכלוס שלב א’ ובלי קשר לשלבי הבנייה הבאים ולא ייווצר מצב שבו תושבים יתגוררו בהרחבה ללא גדר שלמה.

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020