חדשות: 

ארכיון

בשנת 2020 התחלנו לארגן בבת חפר ארכיון.
הארכיון נועד לאפשר שמירה ואחסון של מידע אודות הישוב מהיום בו הוחל תכנונו.

שלב ראשון – הכנסת כל מסמכי הועד המקומי והמרכז הקהילתי לארכיון.
שלב שני – הכנסת מסמכים היסטוריים על אודות הישוב שיגיע אלינו מתושבי הישוב, כגון: מכתבים חשובים, פרוטוקולים של ועדות וסיפורים מעניינים. חומר זה ייסרק ויקוטלג לאחר מתן אישור מחזיקי המידע.
שלב שלישי – הכנסת תמונות וקטעי וידאו שצולמו באופן פרטי או מטעם הישוב. חומר זה יעובד דיגטאלית ויוטמע בארכיון. צילומים שיאושרו על ידי בעליהם יועלו לשימוש לכלל הציבור.

אני מזמין כל אחת ואחד מכם להעביר לנו מידע על קיומו של חומר ארכיוני ואני אתאם מולם זמן להעתקת החומרים.

לסיכום – אנחנו ישוב שעבר את גיל העשרים, ובהיסטוריה 25 שנה מוגדר כדור. אנו מעוניינים לאסוף מידעים חשובים ומעניינים, כדי לשמר לדורות הבאים.

מנהל הארכיון
משה אוזן
נייד: 052-8902315
אימייל: archive@bathefer.net

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...

בשנת 2020 התחלנו לארגן בבת חפר ארכיון.
הארכיון נועד לאפשר שמירה ואחסון של מידע אודות הישוב מהיום בו הוחל תכנונו.

שלב ראשון – הכנסת כל מסמכי הועד המקומי והמרכז הקהילתי לארכיון.
שלב שני – הכנסת מסמכים היסטוריים על אודות הישוב שיגיע אלינו מתושבי הישוב, כגון: מכתבים חשובים, פרוטוקולים של ועדות וסיפורים מעניינים. חומר זה ייסרק ויקוטלג לאחר מתן אישור מחזיקי המידע.
שלב שלישי – הכנסת תמונות וקטעי וידאו שצולמו באופן פרטי או מטעם הישוב. חומר זה יעובד דיגטאלית ויוטמע בארכיון. צילומים שיאושרו על ידי בעליהם יועלו לשימוש לכלל הציבור.

אני מזמין כל אחת ואחד מכם להעביר לנו מידע על קיומו של חומר ארכיוני ואני אתאם מולם זמן להעתקת החומרים.

לסיכום – אנחנו ישוב שעבר את גיל העשרים, ובהיסטוריה 25 שנה מוגדר כדור. אנו מעוניינים לאסוף מידעים חשובים ומעניינים, כדי לשמר לדורות הבאים.

מנהל הארכיון
משה אוזן
נייד: 052-8902315
אימייל: archive@bathefer.net

לא נמצא תוכן בקטגוריה זאת...