תרגול שריפה ביישוב

סדר פעולות ביישוב באירוע שריפה

איומים מרכזיים – שריפה בתוך היישוב או במבנה ביישוב ובמיוחד שריפה בשטחים החקלאיים הפתוחים מסביב ליישוב המתפשטת לכיווננו.

בכל אירוע חריג – יש לעדכן את גורמי הביטחון ביישוב:

שער היישוב 09-8780565
רבש"ץ היישוב בני ציפרוט 054-2255791
סגן רבש"ץ היישוב מוטי תירם 050-5065282
סגן רבש"ץ היישוב אלי לוי 050-6274623
יו"ר ועדת ביטחון, אבי מלכה 052-8902806
שוטר קהילתי, ליאור אוזן 050-5078582

מצורף סרטון הסברה

מה לעשות בזמן דליקה בבית

אירוע שריפה במבנה/ליד מבנה:תחילת האירוע:

הנחיות פיקוד העורף להתנהגות בשריפה https://www.oref.org.il/12634-17909-he/Pakar.aspx

הנחיות כיבוי והצלה לשריפה https://www.gov.il/he/departments/general/how_to_act_during_fire

סדר פעולות ביישוב בעת שריפה https://www.oref.org.il/Rashuyot/lachish/General/he/4353?ImportantLinkSection=0

עדכונים שוטפים בזמן אמת

***06:34**** הוכרזה שריפה

בברכה
משה עמר
דובר בת חפר
053-7283086 (לעדכונים בוואטסאפ שלחו הודעה)

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר