הרחבה – שאלות ותשובות

הרחבה – שאלות ותשובות

ריכזנו עבורכם את השאלות והתשובות של המתעניינים בצמיחת והרחבת בת חפר. לפני שנתחיל רק נעדכן בזמנים הידועים לנו:
▪️סיום מכרז קבלנים – מרץ 2020
▪️תחילת  עבודת התשתיות לשלב א’- חציון ב’ 2020
▪️סיום עבודות פיתוח ומסירת התשתיות לקבלני הבתים – ספטמבר 2021
▪️תחילת עבודת קבלני הבתים – ינואר 2022

🔶אנחנו נערכים לכנס שיתוף התושבים המתעניינים, נעדכן בהמשך.

כל תושב שחשוב לו מוזמן להשפיע ולהצטרף לוועדות שכבר פועלות מזה כשנתיים בתחומים הבאים – חינוך, קהילה, מוניציפלי, תשתיות ,ביטחון, ועדת דור המשך ושיתוף ציבור.

לאורך התהליך תהיה אפשרות להשפיע במגוון צמתים ודרכים, כל אחד לפי יכולתו ותחום עניינו. למשל, תוכלו להגיע לערבי שיתוף ציבור (לשמוע ולהשמיע), להצטרף לאחד מצוותי ועדת ההיגוי בתחומים השונים, לענות על סקרים שיפורסמו ועוד. בכל הזדמנות שניתנת מומלץ להביא את הרעיונות והמחשבות על עתיד היישוב בפני מקבלי ההחלטות.

בגלל השינוי הדמוגרפי. בת חפר מתבגרת, ועובדה זו משפיעה על כלל השירותים לתושב ומכבידה על היישוב. הצמיחה וההרחבה עתידה להפוך את היישוב ל’צעיר’ יותר, להזרים הון אנושי לכלל המערכות ולשפר את השירותים ואת התשתיות. בנוסף, תאפשר לילדינו ולבני העמק מהיישובים הסמוכים להמשיך לגור בעמק חפר.

החשש מובן ואין ספק שיהיה מאתגר לשמור על הקהילתיות שלנו. חלק מתהליכי שיתוף הציבור שנקיים ייגעו גם בסוגיות אלה ונרצה לחשוב יחדיו על קליטה מיטבית ודרכים לשימור ולחיזוק הקהילתיות. ההיבטים הקהילתיים שיש להרחבה נמצאים בידינו, וככל שנקדים לתכנן ולבנות את תהליך הקליטה כך נצליח לשמר על מה שכה מיוחד ומאפיין אותנו כקהילה.

תוספת יחידות מגורים מביאה עמה תוספת תקציב, שיפור לתשתיות הקיימות ומתן מענה לצרכים קיימים וחדשים (תהליך שכבר החל). היישוב הקיים צפוי ליהנות מהתשתיות והשירותים הטובים והמתאימים ביותר.

בשלב הראשון ישווקו 599 יחידות דיור:

461 בבנייה רוויה (עד 3.5 קומות) – מתוכן 161 יחידות בשיווק רגיל ו- 300 יחידות במסגרת מחיר למשתכן. 138 היחידות הנותרות יהיו צמודות קרקע שייבנו על 64 מגרשים, עליהם ניתן יהיה לבנות שתי יחידות, ובחלקם אף שלוש יחידות.

בנוסף, יוקם גם אזור תעסוקה בסמיכות ליישוב שישרת את תושבי בת חפר והסביבה, יוחלפו וישודרגו תשתיות, ויוקם פארק לאורך נחל בחן.

בשלב השני ייבנו 403 יחידות דיור בשיווק רגיל + 200 יחידות דיור מוגן.

ככל שנגדיל את כוח הקבוצה כך נוכל לשאת ולתת עם הקבלנים על מחיר אטרקטיבי יותר ועל איכות בנייה גבוהה יותר. למשל, באמצעות חיסכון שיווק לקבלנים, איחוד רוכשים עם מספר עו”ד, שיתוף במידע וכדומה. זאת בעיקר ביחידות שרכישתן לא מוכתבת על ידי תכנית מחיר למשתכן.

מתוך 300 היחידות המשווקות במסגרת תכנית ‘מחיר למשתכן’, 60 יחידות הן בעדיפות לבני היישוב והעמק.

יש לבנות את יחידות הדיור עד שלוש שנים מרכישת קרקע, בהתאם לתנאי המכרז.

לבדיקת זכאות למחיר למשתכן יש להיכנס לאתר משרד השיכון ולפעול בהתאם להוראות והקריטריונים הרשומים. אם אתם זכאים תוכלו להירשם לפרויקט ולהיכנס להגרלה. למיטב הבנתנו, סדר העדיפויות למחיר למשתכן נקבע בהתאם לקריטריונים של משרד השיכון ואנחנו ממליצים להזדרז ולהירשם.

ההרשמה לפרויקט בת חפר טרם נפתחה באתר משרד השיכון, ראשית על שלב מכרז הקבלנים להסתיים ורק לאחריו יחלו בשיווק היחידות וההגרלות. כדאי למהר ולהירשם לקבלת זכאות למחיר למשתכן כדי לשמור את ההזדמנות להשתתף בהגרלה עם פרסומה.

הכניסה לאתר הבנייה תהיה מצפון ליישוב באזור צומת הפנייה לגן יאשיה-אמץ שתהווה גם את הכניסה הצפונית החדשה ליישוב. אתר העבודה יגודר. רק עם סיום בניית שלב א’ של ההרחבה, יבוצע החיבור הפנימי ליישוב דרך הכביש החוצה את שדרות השפלה (במקום שבו הרסו בתחילת 2019 את שני המבנים).

בשנים האחרונות המועצה והיישוב השקיעו עשרות מיליוני שקלים בשיפור ובתיקון תשתיות היישוב. אנחנו רואים בצמיחת היישוב הזדמנות המביאה תקציבים והיטלי פיתוח שיוקצו לפיתוח היישוב הקיים במתקנים ובתשתיות. בין היתר, ישודרגו הפארקים השונים, יוקמו מתקני שעשועים רב גילאים, מגרשי ספורט ומתקני כושר ועוד. יוקם מתחם נוער חדיש במבנה קבע מודרני שישמש את הנוער, הוועד והתושבים. על הפרק הקמת קאנטרי, מרכז תעסוקה ומסחר ועוד. נמשיך לפעול ביחד עם המועצה כדי שתושבי היישוב הקיים והחדש ייהנו מתשתיות ברמה גבוהה.

ישנה התאמה תחבורתית על פי שלבי הבנייה. בחודשיים הקרובים יושלמו העבודות להרחבת צומת ניצני עוז. במקביל החלה סלילתו של הקטע הצפוני של כביש 444 (מכביש 581 ועד גן יאשיה). צפי גמר: מחצית 2022. הקטע הדרומי (מגן יאשיה ועד למחלף העתידי על כביש 57) נמצא בתכנון הנדסי. מכרז ביצוע צפוי להתפרסם לקראת סוף שנת 2020 (בתנאי שהנושא יתוקצב). בסיום סלילת כביש 444, כביש 5714 יהפוך לכביש מקומי.כביש 444 יתחבר צפונה עם הרכבת המזרחית לאחר הקמת תחנת רכבת אחיטוב.

בשורה התחתונה, לא תהיה התקדמות לשלב ב’ לאכלוס ההרחבה ללא תחילת ביצוע כביש 444.

** חשוב לציין כי צפי לוחות הזמנים מוצג על פי הערכות ותכנון מוקדם של רמ”י (רשות מקרקעי ישראל) והגופים הממשלתיים הרלוונטים.

נעשות בדיקות אקוסטיות, וככל שיהיו חריגות מספי הרעש יינתן מיגון אקוסטי בהתאם.

בת חפר הוא היישוב הבטוח ביותר בעמק והרחבתו מביאה סידורי ביטחון שיותאמו וישפיעו על היישובים הצמודים לבת חפר ולחלק המזרחי. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים האחראיים במועצה, בצה”ל, במשטרת ישראל ובכיבוי האש על כל פרט בתכנית ושירותי האבטחה והביטחון ישודרגו בהתאם.

בתוכנית ההרחבה הוקצו שטחים רבים למבני ציבור ובהם מוסדות חינוך. כמובן, הקמת מסגרת חינוכית תלויה בכמות הילדים ובצרכים. נבחנת הקמת תיכון שיהיה על-אזורי בצביון ייחודי ברוח ההתחדשות שמובילה המועצה. כך, הרישום לתיכון יהיה רצוני ויבואו ללמוד מכל עמק חפר בני נוער שסוג התיכון ידבר אליהם.

ההרחבה היא תוכנית של הוועדה לתכנון דיור לאומי (ותמ”ל) בשיתוף רשות מקרקעי ישראל. התקציבים מגיעים משיווק המגרשים לבנייה, כך שהמימון לא קשור למיסי התושבים.

בת חפר צומחת כיישוב קהילתי כפרי ותישאר חלק מהמועצה האזורית. ראשת המועצה והנהגת היישוב פעלו אל מול המדינה ודאגו לכך שמבנה התשתיות – חזות, שטחים ירוקים, אדריכלות, גובה הבנייה ושירותי מועצה ציבוריים – יישארו בעלי מאפיינים כפריים.

ההרחבה לא נועדה להפריד את היישוב בת חפר מהמועצה האזורית ואין כל כוונה כזו, אלא להיפך, לחזק את היישוב ואיתו את כל המועצה. הנהגת המועצה רואה בבת חפר יישוב משמעותי, חשוב ומוביל בעמק.

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר