צמיחת בת חפר – יריית הפתיחה

פוסטים אחרונים

ההזדמנות הגדולה לבית בעמק חפר הגיעה.

במליאה האחרונה של מועצת עמק חפר אושר הסכם פיתוח הרחבת בת חפר בין החברה הכלכלית עמק חפר לבין רמ”י (רשות מקרקעי ישראל) ופורסמה חוברת המכרז לקבלנים לבנייה הרוויה.
ניתן לרכוש נכס בשלושה מסלולים עיקריים: רכישה רגילה מקבלן, רכישת מגרש לבנייה עצמית ורכישת יחידה בבנייה הרוויה במסגרת מחיר למשתכן לזכאים. לבדיקת זכאות לחץ על הלינק הזה.

המכרז לרכישת מגרשים לבנייה עצמית טרם פורסם ונעדכן כשיתפרסם.

עם סיום המכרזים יתבהרו הערכות המחירים ונעדכן מיד כשנדע.

קצת מספרים:

 • בשלב הראשון ישווקו 599 יחידות בתמהיל הבא:
  • 461 בבניה רוויה:
   • 161 יחידות בשיווק רגיל
   • 300 יחידות ישווקו במחיר למשתכן, כשמתוכן 60 יחידות בעדיפות לבני היישוב והעמק
  • 138 היחידות הנותרות ישווקו כצמודי קרקע ב- 64 מגרשים כשעליהם ניתן לבנות שתי יחידות ובחלקם שלוש יחידות.

כדי לייצר כוח קנייה גדול מול הקבלנים מוקמת קבוצת רוכשים מתעניינים בהובלת תושבי היישוב בת חפר אבי איפרגן ורמי שלמון ובסיוע ועד היישוב. השאלון נועד לאפשר לנו את הקמת הקבוצה למתעניינים בצורה מיטבית ולאפשר למתעניינים לבחון את התאמתם להיכלל בקבוצה שמטרתה רכישת דירה או בית בפרויקט ההרחבה בבת חפר. רצוי לענות על השאלון בהקדם.

רוצים להצטרף? ענו על שאלון המתעניינים בלינק הזה.

בעתיד הקרוב יתקיים בבת חפר כנס שיתוף ציבור המתעניינים. לעדכונים ומענה על שאלות עקבו אחר הפרסומים או צרו קשר בדואר אלקטרוני harchava@bathefer.net.

ניתן להזמין נציג מטעם ועדת ההיגוי לחוג בית בתאום מראש ולמינימום 20 משתתפים.

נמשיך ונעדכן בכל מידע שיידרש, תעקבו אחר הפרסומים.

בהצלחה 🏡

*בתמונת השער: תרשים סכמטי של אזור ההרחבה.

* בתמונה למטה: תרשים סכמטי למיקום ההרחבה ביחס לבת חפר

לינקים:

נספח ג – נוסח חוזה הבנייה

נספח ד – חוק מקרקעי ישראל

נספח י – תקנוני התכניות ותשריטי המתחמים

מכרז במסלול מחיר למשתכן

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020