עדכון מוניציפאלי 24.5

תשתיות ופיתוח היישוב

עידכון מוניציפלי לעבודות תשתית מים 23.05.24

ביום שני הקרוב ב- 27/5/24
צפויה הפסקת מים לצורך טיפול בתשתית המים הראשית. העבודות יתבצעו במפגש רחבות אורן שפלה ונגב בית קשת.

תחילת העבודות 9:00 צפי סיום 12:00. העבודות מתבצעות בהדרגה והפסקות המים יבוצעו לסירוגין ברחבות הבאים:
אשל, אלה ,אורן ,בית קשת. נא להערך בהתאם.

עבודות שצ"פ מרכזי - עידכון 24.5.24

 • בשטח השצ”פ המרכזי מתבצעות עבודות מרחוב גולן עד שדרות השרון
 • האזור מוגדר כאזור בניה סגור. 
 • למען בטיחותכם ובטיחות ילדכם חל איסור להיכנס לשטח זה עד גמר הפרויקט
 • זמן משוער כחודשיים 

עבודות שצ"פ מרכזי

 • התחלת העבודות במהלך חודש מאי
 • בין רחוב גולן לרחוב גלעד (ראה תמונה)
 • סימון אדום – חסום, סימון צהוב – שטחי התארגנות קבלן
 • שבילי ההליכה והאופניים יסגרו 
 • תקופת העבודה: מאחרי יום העצמאות למשך חודשיים לפחות 

סלילת רחובות

 • סלילת הרחובות שד’ הנגב, בית קשת ואורן, תחל במהלך חודש מאי
 • יש לפנות את רחבת החנייה בסוף רחוב האורן מכל העגלות ומה שנמא שם
 • ניתן להעבירן למתחם המשאיות

גן החצץ

 • במהלך החודש נחל בעבודות פיתוח הגן
 • תבוצע הצללה והוספת מתקנים חדשים לרווחת התושבים 

גן האלה

 • תחילת עבודות פיתוח בקרוב
מתחם חנייה רחוב האורן
יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר