ישיבת ועד 6.3

סיכום פגישת ועד 6.3.24
פרוטוקול מספר 2
 1. בתאריך 06/03/24 התקיימה ישיבת ועד מס 1. ישיבה ראשונה של הועד החדש
 2. משתתפים: מפורט בנספח א
 1. נושאים שהוצגו בישיבה :
 • א. עדכונים כלליים עומרי מנהל הישוב
 • ב. הצגת תקציב 2024
 • ג. בחירת ראשי ועדות
 • ד. עדכונים אבי איפרגן יו"ר הועד
 1. עדכונים כללים מנהל הישוב עומרי צליל
 • א. שני גנים ציבורים נכנסים לעבודה – גן חצץ קבלן חברה כלכלית כחלק מההרחבה תקציב של ההרחבה. המתקנים של חברת גנית. מקווים שיהיה מוכן עד פסח
 • ב. גן אלה – מכרז 250 אלף שח, תקציב מתב"ר יישובים גדולים 2023.
 • ג. עבודה של נתיבי ישראל משער הישוב לפינה הצפון מערבית ( רחוב אשל, אלה, אורן) , משלימים שביל הולכי רגל, מסלעה ומילוי אדמה, ואנחנו נכנסים לגינון ומסלעה לכל האורך עד לרחוב אורן. הכוונה שייגמר עד פסח.
 • ד. יש עוד 4 רחובות שהושלמו תשתיות המים בצת בארי אלה ואשל. עם סיום העבודה ניכנס לטפל בגינון הרחובות ,בשיתוף עם התושבים. מתוקצב מתב"ר.
 • ה. נרכש רכב חשמלי עם מכשיר שטיפה. והחלה העבודה איתו. פעם בחודש כל הרחובות ישטפו עם גרניק.
 • ו. אנחנו בסד"כ מצומצם של עובדים. 3 עובדי גינון, 3 עובדי ניקיון, 3 עובדי תחזוקה. אנו נעזרים בעבודה של קבלן המגיע יום בשבוע לעבודות בישוב.
 • ז. מבוצעות עבודות בספריה, איטומים וצביעה. אולם כדורסל צריך השקעה של חצי מיליון שקל, הפרקט התנפח מנסים להשיג תב"ר של מפעל הפיס.
 • ח. תשתיות חנות יד שנייה הוסדרו כולל נגישות ותשתיות.
 • ט. מחר עובדי היישוב יוצאים ליום גיבוש פעם בשנה. נשאר עובד כונן ומנקה.
 • י. עומרי מבקש להבהיר שלשכירים יש מנהל אחד. כל בקשה לעבור דרך איריס או דרכו. מבקש לא לעבוד ישירות מול השכירים.
 1. הצגת התקציב 2024  – (מצגת)
 • א. הוצגו נתוני התקציב לשנת 24, וסיכום 23.
 • ב. קיים גירעון מובנה באגרת השמירה 130 אלף שח. העלו את המשכורות של השומרים ומנגד לא עלתה אגרת השמירה. הפער שנוצר כמעט 300 אלף בשנה. צמצמנו את אגרת השמירה לגירעון של 130 אלף שח.
 • ג. חשבונות המים עלו בצורה משמעותית. חשבונות בחצי מיליון שקל. לקחנו חברה חיצונית שתבדוק את זה.
 1. סיכום נושא תקציב אבי איפרגן

 

 • א. נושא מוצג פעם שניה, ועדיין יש לפורום מה ללמוד ולהעמיק בסעיפי התקציב. הנתונים נמצאים ברשותנו ואפשר להמשיך לברר וללמוד אותם, ולהיות מוכנים לשיבה הבאה שבה בכוונתנו לאשר תקציב לשנת 24.
 • ב. חשוב להבין שיש לנו אחריות לכך שנעמוד בתקציב הקיים, ולא ניכנס לגרעון. משימתו של עומרי לוודא שאנחנו נמצאים בתזרים חיוב, ולהתריע לנו בזמן על חריגה צפויה.
 • ג. לצערנו התקציב הקיים משקף רק ביצוע הפעילות השוטפת הנדרשת בישוב. מימוש נושאים נוספים ופרויקטים יהיה מתב"רים, ונדון עליהם בהמשך.
 1. החלטות הוועד- הצבעה בעלי תפקידים

אנחנו מביאים להצבעה שורה ארוכה של בעלי תפקידים בהנהגת הישוב.

 • א. יו"ר ועדה מוניציפלית- זיו לשם –  פה אחד
 • ב. יו"ר ועדת תשתיות- אורי קובלסקי – פה אחד
 • ג. יו"ר ועדת חזות הישוב- תום דן – פה אחד
 • ד. יו"ר ועדת פרויקטים- ערן אלון – פה אחד
 • ה. יו"ר ועדת תשתיות דת- רוני לבאן –פה אחד
 • ו. יו"ר ועדת נגישות- בעז גדיש – פה אחד
 • ז. יו"ר ועדת איכות הסביבה – אמיר גל – פה אחד
 • ח. יו"ר ועדת תשתיות הרחבה- אמיתי גזית – פה אחד
 • ט. יו"ר ועדת קהילה – תמרה אברג'ל – פה אחד
 • י. יו"ר ועדת תרבות – מור מטק – פה אחד
 • יא. יו"ר ועדת נוער – דנה טוויטו – פה אחד
 • יב. יו"ר ועדת שירותים חברתיים – קרן שושן – פה אחד
 • יג. יו"ר ועדת ספרייה – ציפי סימן טוב – פה אחד
 • יד. יו"ר ועדת בועה – אריה בן חמו – פה אחד
 • טו. יו"ר ועדת תרבות תורנית – אירית אוחיון – פה אחד
 • טז. יו"ר ועדת גמלאים – יאורה גור אריה – פה אחד
 • יז. יו"ר ועדת קליטה – קרן קציר – פה אחד
 • יח. יו"ר ועדת חינוך – תמי סולומון – פה אחד
 • יט. יו"ר ועדת צעירים – בהמשך
 • כ. יו"ר ועדת ספורט – בהמשך
 • כא. דובר הישוב- מורן אלון – פה אחד
 • כב. יו"ר ועדת ביטחון – אבי מלכה – פה אחד
 • כג. מחזיק תיק ביטחון – אמיר זיו – פה אחד
 • כד. יו"ר ועדת כספים – בני ויטנברג – פה אחד
 • כה. יו"ר ועדת אסטרטגיה – בהמשך
 • כו. יו"ר ועדת ביקורת – נירית לוין – פה אחד
 • כז. יו"ר ועדת חתולים – מירב בנקובר – פה אחד
 • כח. מזכירת הועד (מתכללת עבודת הועד)- תמרה אברג'ל – פה אחד
 1. החלטות נוספות
 • א. מועדי ישיבות הוועד – הוחלט שבשלב זה יתקיימו ישיבות בימי רביעי, אחת ל 3 שבועות . כמו כן הוחלט שהישיבה תתחיל בשעה 20:30.
 1. עדכונים אבי איפרגן יו"ר הועד
  1. קבוצות וואטסאפ של חברי הועד -יוצרים שתי קבוצות וואטסאפ. קבוצה אחת ועד מליאה ועומרי, קבוצה נוספת יחד עם כל ראשי הועדות.
 1. טיפול בבעיית שעוני המים – אנחנו צריכים להוביל את התהליך ולסייע לתושבים במתן מענה. מבקש שיהיה נציג מטעם הועד.

אייל פישוב התנדב להוביל את הנושא מטעם הוועד.

 1. נושא ביטחון – שני נושאים מטרידים מאוד את התושבים, מנהרות וירי לכיוון הישוב. בנושא מנהרות הוצגו הממצאים בישיבה עם קב"ט המועצה, מתוך 5 בדיקות שנעשו נמצאו אנומליות רק בבדיקה אחת, בעוד הבדיקות האחרות שללו חללים במקומות אלו. עדיין ממתינים לממצאי בדיקה נוספת שבוצעה ע"י הצבא.

לטיפול: ועדת ביטחון בהובלת אמיר זיו מתבקשת לגבש תמונה מעודכנת של הממצאים יחד עם הדובר בכדי להעביר את המידע בשקיפות מירבית לכלל התושבים.                                                          מועד: 20/3/24

 1. אישור הועד לתכניות המט"ש – תכניות המט"ש החדש הוצגו מספר פעמים לגורמים הרלוונטיים ולאנשי הוועד. הוועד צריך להוציא לחברה הכלכלית מסמך לאישור התכנית.

אחריות: יו"ר ועדה מוניציפלית.  מועד: 20/3/24

 1. הנצחה של יקירים – הגיעו אלינו בקשות מתושבים להנצחה של יקיריהם. הועד צריך לגבש מדיניות ונוהל אחיד בנושא שיהיה רלוונטי לכולם, ולהביאו לאישור הוועד.

אחריות: יו"ר קהילה.                                                     מועד: 10/4/24  

 1. חניית משאיות ועגלות ונגררים ברחבי הישוב – נדרשת הסדרה של הנושא. שלעיתים מהווה מפגע בטיחותי, זיהום וריחות, ומקומות חניה. יש לגבש את דרך הטיפול בנושא באופן שגם יתן מענה לצרכי התושבים, בשיח וחשיבה משותפת. ולהציגו להחלטת הוועד.

אחריות: יו"ר מוניציפלי. עם שימי רז מועד: 10/4/24

 1. פרידה מוועד יוצא– יש לתכנן פרידה ראויה מכל מי שסיים תפקידו בהנהגת הישוב

אחריות: יו"ר קהילה                      מועד:1/5/24

 1. מעדכן שבנוסף לפגישות והישיבות המתקיימות באופן שותף, ניתן להיפגש עם יו"ר הוועד בימי שני מ- 08:30 עד 13:00. מוזמנים לתאם איתי פגישות.
 1. מורן דובר הישוב– התחלנו פיילוט לשבועיים. במערכת תקשורת עם התושבים, שנקראת מקומי. מערכת נוחה ומפולחת. כדי שנטמיע את המערכת ביישוב נצטרך לשבת עם הועד. מי שיגדיר את הנראות זה הועד וצריך להחליט איך רוצים שיראה.

בברכה

אבי איפרגן,

יו"ר ועד בת חפר

תפוצה:

חברי ועד

מנהל הישוב

מחלקת ישובים

תיק ועד

נספח א- רשימת משתתפים

חברי ועד: אבי איפרגן , איידן לוי, זיו לשם , תמי סולומון,  תמרה אברג'ל, קרן אלבוחר, יובל סקורצ'רו, מירית לוין, אמיר זיו, אבי מלכה, תום דן.

חברי מליאה נוכחים: אופירה קלפ, אייל פישוב.

יו"רי ועדות ובעלי תפקידים נוספים: אורי קובלסקי, בני ויטנברג, יניב פרי, מורן דוברות

נעדרים:

מוזמנים/אורחים:  אמציה.

מנהלים: עומרי צליל.

יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר